FANDOM


Bayang Magiliw
Beloved Country
National anthem ofCataduanes

Bayang Magiliw (Beloved Country) is the national anthem of the Freestate of Cataduanes, Originally written in Mahabeño (from which the title comes from can be sung in wither the original Mahabeño, Cataduaño and Spanish).

Mahabeño Edit

Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nangniningning;
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.

CataduañoEdit

Isla ning abac
Perlas na ning aslagan
Lugud mi queca
Daya mi cacawal!

Balen ming tibuan
Pugad da ring bayani
E re alusub
Ing nuan mung lugal!

Queng asul mung banua, dagat, bunduc
Tutyup ing taguimpan!
Acaquit ming saslag queng biga
Ing gloria ning calayahan!

Deng batwin at aldo
Ning quecang bandera atmo sala!
Tanda no ning diwa
At tagumpe, at deti e la matda!

Malagung labuad a quecaming palsintan
Queng candungan mu caligayan!
'Nia patia sinupil daca o piglocu
Subu m'ing bie mi qng uli mu!

Spanish Edit

Tierra adorada,
Hija del Sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

Tierra de Amores,
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hollarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón que en las lides
La Victoria iluminó
No verá nunca apagados
Sus estrellas ni su sol.

Tierra de dichas, de sol y de amores,
En tu regazo dulce es vivir,
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir

English Edit

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervour burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne'er shall invaders
Trample thy sacred shore.

O'er within thy skies and through thy clouds
And o'er thy hills and seas,
Do we behold the radiance
feel the throb of glorious liberty.

Thy banner dear to all our hearts,
thy sun and stars alight.
Never shall its shining rays
Be dimmed by tyrants' might.

O beautiful land of love, O land of life,
In thine embrace 'tis rapture to lie.
But it is glory ever when thou art wronged
For us, thy sons, to suffer and die.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.